Itt a családi emlékezetben még élő őseimről lesz szó. Sajnos a régebbi rokonokról már nem maradt fent semmi.

 

APAI ÁG

 

 

SZABÓ ANDRÁS ( szül. 1740 körül )

földműves, református

Felesége: ismeretlen, a korai anyakönyvek csak az apát tüntették fel

Gyermekeik:

  • István ( 1762. febr. 26. ker., Aba - 1763. előtt)
  • István ( 1763. márc. 1.ker., Aba)
  • Erzsébet ( 1767. nov. 18.ker., Aba - 1777. előtt)
  • József ( 1770. máj. 10. ker., Aba -1788. előtt)
  • Márton ( 1772. szept. 12. ker., Aba )
  • György ( 1774. dec. 20. ker., Aba )
  • Erzsébet ( 1777. aug. 25.ker., Aba )
  • József ( 1788. febr. 14. ker., Aba)


 


SZABÓ MÁRTON ( 1772.09.12.ker., Aba )

földműves, református

Felesége Kis Anna ( 1780 körül) ref.

Gyermekeik:

  • János ( 1798. dec. 2.ker., Aba - 1821. előtt)
  • Éva ( 1800. okt. 24. ker. , Aba - 1813. előtt)
  • Julianna ( 1803. jan. 6.ker., Aba)
  • Lídia ( 1811. márc. 1. ker., Aba)
  • Éva ( 1813. dec. 7.ker., Aba)
  • István ( 1816. szept. 2.ker., Aba)
  • János ( 1821. jan. 18.ker., Aba)
  • Sándor ( 1824. jún. 14.ker., Aba)


 


SZABÓ ISTVÁN ( 1816.09.02.ker., Aba )

földműves, református

Felesége Kövér Zsuzsanna ( 1822. dec. 18. ker., Aba) ref.

Gyermekeik:

  • Katalin ( 1843. dec. 12.ker., Aba)
  • Sándor ( 1846. okt. 23.ker., Aba)
  • Lídia ( 1849. jan. 9.ker., Aba)
  • Julianna ( 1851. aug. 14.ker., Aba)
  • Zsuzsanna ( 1853. aug. 31.ker., Aba)
  • Gábor ( 1856. márc. 1.ker., Aba)

 

Kövér ág

 

VI. ős, Kövér Mihály ( 1781. jan.20.ker., Aba) ref. , földműves  / apja: Kövér János /

 fel.: Kása Katalin ( 1786. júl.17.ker., Aba)  ref.  / apja: Kása György /
                      szépanya testvérei :  Mihály ( 1804. aug. 30.ker., Aba)
                                                           József ( 1809. ápr.30.ker., Aba- 1812. előtt)
                                                           József ( 1812. márc.6.ker., Aba - 1816. előtt)
                                                           József ( 1816. okt.30.ker., Aba - 1828. előtt)
                                                           János ( 1819. máj. 8.ker., Aba)
                                                           Katalin ( 1820.dec. 22.ker., Aba)
                                                           Éva ( 1824. nov. 20.ker., Aba)
                                                           József ( 1828. okt. 8.ker., Aba)


 

Kása ág


              VI. ősanya, Kása Katalin ( 1786. júl.17.ker., Aba)  ref.


              VII. ős, Kása György ( szül. 1761. előtt ) ref., földműves


                   további gyermekei: Mihály ( 1784. jan. 25.ker., Aba)

                                                      József ( 1789. dec. 20.ker., Aba)

                                                      Anna ( 1792. nov.3.ker., Aba)

                                                      Erzsébet ( 1795. szept. 10.ker.,Aba)

 

 

 

 

 

SZABÓ GÁBOR ( 1856.03.01., Aba - 1934.05.26., Aba, Árpád utca 1.)

vendéglős, református

Apai ükapám Abán született 1856-ban. Mindvégig Aba községben élt és gazdálkodott. A falu tekintélyes emberei közé tartozott.

 

1881-ben feleségül vette Zagora Juliannát, 4 fia (István, Gábor,Sándor, Lajos) és 2 lánya (Mária, Julianna) született. Gábor fiuk 1917-ben az orosz fronton hősi halált halt.

 

Ő építette Abán a jelenleg is meglevő családi házat. 32 hold szántót, 6 hold szőlőt vásárolt az idők folyamán, később vendéglőt nyitott. A vasútállomás melletti Csali csárdát.

 

 

 

 

ZAGORA JULIANNA ( 1859 körül - 1939.05.13., Aba, Árpád utca 1. )

vendéglős, református

 


Szépapa, Zagora Sándor ( szül. 1830. körül) ref., földműves

                     fel.: Arany Mária ( 1834. febr. 21.ker., Aba)  ref.  / szülei: Arany László és Kovács Erzsébet /

                        ükanya testvérei :  Lajos ( 1853. jan. 25.ker., Aba - 1862. előtt)

                                                         Eszter ( 1855. máj. 10.ker., Aba - 1867. előtt)

                                                         Imre ( 1856. dec. 14.ker., Aba - 1935. szept. 26., Aba)

                                                         Lajos (1862. máj. 20.ker., Aba - 1864. előtt)

                                                         Lajos ( 1864.máj. 14.ker., Aba)

                                                         Eszter ( 1867. jan. 5.ker., Aba)

                                                         Lídia ( 1869. aug. 24.ker., Aba - 1885. ápr. 24., Aba)

                                                         Mária ( 1872. máj. 22.ker., Aba - 1876. előtt)

                                                         Gábor ( 1873. szept. 18.ker., Aba)

                                                         Mária ( 1876. júl.24.ker.,Aba)

 

 

 

 

 

SZABÓ ISTVÁN (1882 - 1966)

 

Apai dédapám Aba községben (Fejér megye) született 1882. január 17-én, kisbirtokos családban és 1966. október 4-én halt meg ugyanott.

 

A hat elemit Abán végezte. Utána segített a családjának a birtokon.

 

Katonai szolgálatát Bosznia-Hercegovinában töltötte 1906 – 12 között. Az I. világháború miatt 1914–től az orosz fronton szolgált.1916-ban a fronton való helytállásáért megkapta a kisezüst vitézségi érmet. 1917 – 20 között orosz hadifogságban volt.

 

1922-ben feleségül vette Bokor Erzsébetet . Ugyanebben az évben megszületett Gábor fiúk.

 

Egész életében a szülei földjén dolgozott. (32 hold szántó,6 hold szőlő, és egy vendéglő. (Csali csárda)).

Nyugodt, békés természetű ember volt. Nagyon szerette az állatokat.

 

 

 

 

BOKOR ERZSÉBET (1898 - 1983)

 

Apai dédanyám Sárszentmiklóson (Fejér megye) született 1898. január 17-én és 1983. október 26-án halt meg Abán.

 

A kötelező hat elemi elvégzése után, segített szüleinek otthon a földeken, amíg férjhez nem ment.( 5 hold földjük volt)

 

1922-ben férjhez ment Szabó Istvánhoz , és az abai családi házba költöztek.

1922-ben szülte meg Gábor fiúkat.

 

Nehéz élete volt, amit keményen viselt.

 

 

 

 

SZABÓ GÁBOR (1922 - 1994)

 

Apai nagyapám Abán született 1922. december 7-én és 1994. április 16-án halt meg Székesfehérváron.

 

Az Abán elvégzett négy elemi után, a székesfehérvári Ybl Miklós főreál gimnázium tanulója volt nyolc éven át. 1940-ben itt is érettségizett le.

 

A II. világháborút Abán, a családi házban vészelte át.

 

1947-ben feleségül vette Ladányi Juliannát. 1947-ben Erzsébet lányuk, 1949-ben István fiúk

született meg.

1947 – 50 között könyvelőként dolgozott a székesfehérvári Mezőker Vállalatnál. 1952 – 56 között a székesfehérvári Magyar Beruházási Banknál dolgozott, mint könyvelő.1956 – 72 között a székesfehérvári OTP banknál dolgozott szintén könyvelőként.

Szerette a természetet és tagja volt a helyi természetbarát körnek.

 

1972-ben megromlott egészsége miatt nyugdíjba ment és haláláig Abán élt.

 

Vallásos, szelíd, halk szavú ember volt.

 

 

 

 

LADÁNYI ISTVÁN (1884 - 1957)

 

Apai nagymamám apja 1884. február 6-án született Kálozon és 1957. március1-én halt meg.

 

A Kötelező hat elemi elvégzése után a Pállfy család kálozi birtokán uradalmi napszámosként kezdett el dolgozni családjával, később aratógazda lett.

 

Az I. világháborúban az olasz fronton szolgált Piavénél 1914 – 17 között.

 

1919-ben feleségül vette Horváth Erzsébetet . Öt fiuk (István, József, László, Gyula) és két lányuk (Erzsébet, Julianna) született.

 

1945-ig a kálozi Pálffy birtokon dolgozott.

1945-ben földet kapott, amit a TSZ-esítés során visszavettek.

 

Haláláig Kálozon élt.

 

 

 

 

HORVÁTH ERZSÉBET (1892 - 1957)

 

Apai nagymamám anyja 1892. június 20-án született Kálozon és 1957. március 14-én halt meg.

 

A kötelező hat elemit Kálozon végezte.

Utána a Pálffy család kálozi birtokán uradalmi cselédként dolgozott.

 

1919-ben feleségül ment Ladányi Istvánhoz , akivel a birtokon ismerkedett meg.

 

Gyermekeik:

 

 • István 1911 - 1980: termelőszövetkezeti tag
 • Erzsébet 1912 - 1978: háztartásbeli
 • József 1914 - 1938: MH repülős őrmester, meghalt a felvidéki
 • bevonulás során Pelsőcön
 • György 1918 - 1970: egyéni gazdálkodó
 • Julianna 1921 - nagyanyám
 • László 1923 - 1960?: katona , a háború után eltűnt, utoljára
 • Franciaországból adott életjelt magáról
 • Gyula 1931 -1999: MN őrnagy

 

A II. világháborúig a Pálffy család birtokán dolgozott.

 

Haláláig Kálozon élt.

 

 

 

 

LADÁNYI JULIANNA (1921 - )

 

Apai nagymamám 1921. február 7-én született Kálozon.

Szülei uradalmi cselédek voltak a kálozi Pálffy birtokon.

 

A kötelező hat elemi elvégzése után két évig tanult a sárbogárdi polgári középiskolában.

 

Ezután szüleinek segített a napi munkában. Igen szerény körülmények között éltek.

 

1940-től részt vett a Református Ifjúsági Mozgalomban Kálozon.

 

A II. világháború alatt szülőfalujában volt.

 

1947-ben férjhez ment Szabó Gáborhoz és Abára költözött.1947-ben Erzsébet lányukat, 1949-ben pedig István fiúkat szülte meg.

 

Soha nem dolgozott munkahelyen, háztartásban dolgozott, és dolgozik.

1994-ben megözvegyült.

 

 

 

 

PÉTERFFYNÉ DR. SZABÓ ERZSÉBET (1947 - )

 

1947. december 13-án született Abán.

Az általános iskolát 1954– 62 között végezte Abán. Ezután a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban tanult, és 1966-ben érettségizett.

 

Érettségi után Budapestre költözött.

 

1969 és 1980 között a 8-ik kerületi tanácsnál dolgozott.

1971 - 76 között az ELTE Állam és Jogtudományi karon jogásznak tanult. Jogi szakvizsgáját 1979-ben tette le.

 

1980-2004 között az Egészségügyi Minisztériumban dolgozott. 1998-tól humánpolitikai főosztályvezető volt.

 

Férje grafikus volt, 1989-ben meghalt.

 

 

 

SZABÓ ISTVÁN (1949 - )

 

Édesapám 1949. augusztus 26-án született Abán.

Az általános iskolát 1955 – 63 között végezte Abán. Ezután a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban tanult, és 1967-ben érettségizett.

 

Katonai szolgálatát a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában teljesítette 1967-68 között.

 

1969 – 72 között a székesfehérvári Földmérési Főiskolát végezte.

 

1972-ben Budapestre költözött, albérletbe. (Szondi utca)

 

1972-75 között a MÁV-nál dolgozott, mint ügyintéző. 1975-76 között csoportvezető lett.

1976-89 között főelőadóként tevékenykedett a MÁV budapesti igazgatóságán.

1989-96 között a MÁVINVEST Kft.-nél befektetési tanácsadóként dolgozott.

1996-tól a MÁV Vagyonkezelő Rt.-nél osztályvezető.

2012 őszétől nyugdíjba ment.

 

Kedvenc időtöltése a kertészkedés és szabadtéri sütés-főzés, amelyről receptlistát is állított össze.

 

1980-ban feleségül vette Balogh Juliannát . 1980-ban Gábor, 1981-ben Péter fiuk született.

 

1981-től családjával lakáskiutalást kapott a MÁV-tól és jelenleg is ott él.

 

 

 

 

ANYAI ÁG

 

 

FODOR ÁRMIN (1888 - 1952)

 

1888. július 21-én született Marosvásárhelyen (Erdélyben), és ott is halt meg 1952. szeptember 3-án.

 

Szülei vendéglősök voltak.

A kötelező hat elemi elvégzése után polgáriba ment.

 

Utána kántor tanító volt a helyi unitárius gyülekezetben és besegített szüleinek a vendéglőben.

 

A családi emlékezet úgy tartja számon, hogy az I. világháborúban az orosz fronton teljesített szolgálatot. Ott semmilyen kitüntetést nem kapott és nem is sebesült meg.

 

1920-ban feleségül vette Apkarovics Helént . 1921-ben Mária lányuk, 1923-ban Áron fiúk, és 1926-ban Erzsébet lányuk született meg.

 

A családi emlékezet úgy tartja számon, hogy a húszas évek elejétől vendéglősként kereste a kenyerét.

 

Egész életét a családi házban töltötte le.

 

 

 

 

APKAROVICS HELÉN (1892 - 1971)

 

Marosvásárhelyen született 1892. március 18-án és ott is halt meg 1971. június 23-án.

 

Apja szerb származású volt.

Kolozsváron egy katolikus leányintézetben tanult.

 

1920-ban házasságot kötött Fodor Árminnal és a Fodor családhoz költözött. 1921-ben Máriát, 1923-ban Áront , és 1926-ban Erzsébetet szülte meg.

 

Ezután otthon nevelte a gyermekeket.

A II. világháborút Marosvásárhelyen vészelte át.

 

Dédapám halála után nem ment férjhez.

A családi emlékezet úgy tartja számon, hogy derék segítőtársa volt dédapámnak.

 

 

   

   

FODOR MÁRIA (1921 - 2012)

 

Anyai nagyanyám Marosvásárhelyen született 1921. január 18-án.

 

A kötelező hat elemi elvégzése után szüleinek segített otthon.

A Marosvásárhelyi unitárius gyülekezet kórusában énekelt.

 

1940-ben (19 évesen) férjhez ment Kovács Zoltánhoz, akitől 1942-ben született meg Mária lányuk.

Kovács Zoltánt 1942 nyarán besorozták a 2. magyar hadseregbe, ahol 1943 elején a Don-kanyarban elhunyt.

 

1943-tól kisegítő munkákból tartotta el családját.

 

1950-ben szülei ellenkezései ellenére hozzáment Balogh Györgyhöz. 1953-ban Julianna, 1954-ben Ildikó lányuk született meg, Marosvásárhelyen.

 

Ekkor albérletben lakott férjével és két lányával.

1965-ben költöztek panellakásba, ahol 1972-ig éltek. 1972-ben egy másik panellakásba költöztek, ahol életük végig laktak.

 

 

 

 

BALOGH GYÖRGY (1924 - 2012)

 

1924. február 5-én született Vulkán városában a Zsil völgyében.

 

Szüleit nem ismerte, mivel árvaházban nőtt fel.

Szakiskolába járt Marosvásárhelyen, ahol kitanulta az üvegfújás mesterségét.

 

1942-ben (18 évesen) magyar katonaként a keleti hadszíntérre küldték, ahol hadifogságba került, és 1947-ben térhetett haza.

 

Hazatérte után (1947) a Marosvásárhelyi gyárban helyezkedett el, mint üvegfúvó.

 

Közben megismerkedett Fodor Máriával , akivel 1950-ben megházasodott.

1953-ban Julianna , 1954-ben Ildikó lányuk született meg.

 

A gyárban, mint üvegfúvó 1974-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

 

 

 

   

BALOGH JULIANNA (1953 - )

 

Édesanyám 1953. augusztus 19-én született Marosvásárhelyen.

 

Iskoláit Marosvásárhelyen végezte.

Az általános iskolába 1960 - 68 között járt. 1968 – 72 között gimnáziumba. 1972 -75 között textiltervezést tanult.

1975 –től kezdett dolgozni a városi textil gyárban.

 

1978-ban megismerkedett Szabó Istvánnal (édesapámmal),akivel 1980-ban egybekelt,és áttelepült Magyarországra (Abára).

 

1980-ban Gábor , 1981-ben (én) Péter fiúk született meg.

 

1981-től Budapesten kaptak lakást, ahol azóta is lakunk.

 

1984 -89 között a Hungarocoop kükereskedelmi vállalatnál dolgozott

1989 – 90 között a KONSUMEX cégnél dolgozott, mint üzletkötő.(Textil osztály)

1990-91 között a Hungaroton külkereskedelmi vállalatnál dolgozott

1991– 96 között magánvállalkozó volt. Időközben pénzügyi szakképesítést szerzett

1996-tól a Magyar Református Egyház püspöki hivatalában dolgozik, mint irodavezető.

2006-tól a Rudolf Egyesületnél dolgozik.

 

 

 

 

SZABÓ GÁBOR (1980 - )

 

Itt én vagyok.

 

 

SZABÓ LILLA (2014 - )

 

Lányom 2014. június 10-én született Budapesten.

Sokat futkos és jól ki tudja ereszteni a hangját, ha akar valamit.
Szülein kívül nagyszülei is sokat foglalkoznak vele.

Leginkább édesapjára hasonlít.

Szeret hintázni, szereti a tápszert, az almás kekszet és a halas-joghurtos-rizses bébiételt.

 

 

SZABÓ PÉTER (1981 - )

 

Öcsém 1981. november 23-án született Budapesten.

 

Iskoláit Budapesten végzi.

1988 – 96 között a Bem József általános iskolába járt.

1996 – 2000 között a Balassa János Gimnáziumba, később a Humán Középiskolába járt.

2005-ben a Zsigmond Király Főiskolán, humánerőforrás-menedzser szakon végzett.

 

Az államigazgatásban dolgozik, kedvenc időtöltése a focizás, úszás.

 

 

 

Szabó Lajos apai üknagybátyám unokája, Szabó Zoltán , néprajzkutató és felesége Juhász Katalin gyermekei Katica 1995- Márton 1997- és András 2004- a rajtam és testvéremen kívül a Szabó család nevének továbbvivői.

 

 

 

Humor a múlt század harmincas éveiből:

 

Apai dédnagybátyám Szabó Lajos, apai üknagynéném férje, Kovács László pályamester, valamint Aba község főjegyzője, Bertóthy Antal az évente hatszor megtartott abai állat- és kirakodóvásár egyikén egy bilit vásároltak, amibe sört mérettek ,majd főtt kolbászt és utána a vásár látogatóinak szörnyülködései közben jóízűen elfogyasztották.

 

Képek a családból

 

Üknagyapám, Szabó Gábor

 

Üknagyanyám, Bokor Erzsébet

 

Ükcsaládom. Álló sor balról jobbra: Sándor, István, Gábor, Mária, Julianna. Ülnek: Szabó Gábor és Zagora Julianna

 

Szabó Lajos és Szabó Sándor 1918-ban az olasz fronton

 

 

Az első világháborúban hősi halált halt Szabó Gábor

 

 

Szabó István 6 éves katonai szolgálata idején ( Bilek, Bosznia 1910)

 

Egy távolabbi rokon tisztként az első világháborúban

 

Egy ismeretlen rokon

 

 

Családi kép az 1920-as évekből. Az a kisfiú ott nagyapám.

 

 

A három Szabó testvér feleségei: Bokor Erzsébet, Arany Etelka, Fehér Anna

 

 

Bokor Erzsébet, Szabó István és Szabó Gábor

 

 

Szabó Julianna, Szabó Mária és egy barátnőjük

 

 

Nagyapám iskolás korában

 

 

Nagyapám Szabó Gábor, 1939

 

Nagyapám Szabó Gábor nyakában a szőlősben