Dobos Ágnes: Az Internet grafika rendszere és alkalmazásának elmélete (bevezető)

 

 

1. Korunk információs társadalma és az Internet

 

Korunk rohanó világában az Internet az információs társadalom legalapvetőbb kommunikációs, információs, gazdasági, művészeti, diplomáciai, szociológiai stb. kapcsolati formáját illetve összekötő csatornáját képezi. Globális elérhetőségű 'végtelen' virtuális tér, amit hatalmas mennyiségű, állandóan változó és mozgásban lévő információáradat alkot. Az Internet kapcsolat létesítéséhez alkalmazható eszközök (személyi számítógépek, LapTop-ok, PalmTop-ok, mobil telefonok stb.) széleskörű elterjedésével ez az "információs sztráda" ma már világszerte sokak által elérhetővé vált. Mindennapi életünk szerves részét képezi, így nem nélkülözhetjük munkánk végzésekor, tanulmányaink során és már személyes kapcsolatainkban sem. A World Wide Web (WWW) az emberiség történelmében az első olyan médium, amely lehetővé teszi saját gondolataink szabadon, szinte korlátok és ellenőrzések nélkül történő átadását több millió ember számára. Összehasonlítva más lehetőségekkel már viszonylag kis anyagi ráfordítással is megtehetjük ezt saját otthonunkból, számítógépünk segítségével. Az Internet abban különbözik más elektronikus műsorszóró médiáktól, hogy alapvetően interaktív. Nemcsak egyoldalú barangolást biztosít a látogató számára, hanem lehetővé teszi a nézőkből szereplővé, alkotóvá válást is. Mint azt már említettem az ember kis ráfordítással, viszonylag könnyen saját Weboldalt hozhat létre az Interneten, amelyen szabadon teheti közzé gondolatait, munkáit, bemutathatja saját magát érdeklődési körét, reklámozhat, hirdethet, és azt hiszem a lehetőségek széles skálájának igazán csak a képzeletünk szab határt. Ez a lehetőség rengeteg ember és vállalat figyelmét keltette fel, ami az Internet, és azon belül is legfőképpen a World Wide Web példátlan növekedését eredményezte. Az Internet folyamatosan bővül, szinte minden másodpercben megjelenik egy új Web oldal. Az Internet oldalak számát ma több millióra becsülik. Ha valaki minden idejét ezek megtekintésével töltené, akkor sem tudna lépést tartani keletkezésükkel.1 Az új Web lapok megjelenési üteme annyira gyors, hogy az általuk szolgáltatott információ mennyiség szinte átláthatatlanná és követhetetlenné válik. Ez azt eredményezi, hogy a Web lapok készítői igyekeznek oldaluk információs tartalmának mélyítésével, vagy külalakjának csinosításával kitűnni a többiek közül. Ma azonban már csak az tarthat számot oldalának népszerűségére, aki ezt a két dolgot sikeresen kombinálja. Így az Internet oldalakon található információ minősége mellett egyre kiemelkedőbb szerepet kap a célirányosan alkalmazott, stílusos és igényes megjelenítés is.

 

2. Az Internet, mint multimédiás környezet

 

Az Internetet látogató - a világhálón „barangoló, böngésző” - személy képi (vizuális) és hang (auditív) formában, tehát multimédiás (audiovizuális) környezetben jut hozzá az általa keresett információkhoz. Az információ megjelenítése és átadása leginkább azonban vizuális úton, írott szöveg formájában, és grafikai elemek alkalmazásával történik. A különböző grafikai elemek (képek, animációk, integrált flash- és videó elemek, stb.) gyakran maguk jelentik a keresett információt, vagy pedig magukban hordozzák azt. Van úgy azonban, hogy a keresett információ szöveges formában jelenik meg. A grafikai elemek ebben az esetben is jelen vannak, és jelentős feladatot kapnak: szemléltetnek, többletinformációt adnak, koncentrálják a figyelmet, díszítenek, esztétikai élményt nyújtanak, illusztrálnak, reklámoznak. Leglényegesebb szerepük azonban, hogy a látogatott Internet-oldal felépítő grafikai egységeit is ezek alkotják (pl.: hátterek, gombok, fejlécek stb.). Sok olyan Internet-oldal szerkesztő (Web page editor/designer) program létezik, amely a Web oldal összeállítását a grafika szemszögéből ragadja meg. Komplett grafikai egységek elkészítésével és beépített sablonok alkalmazásával - az Internet-oldal szerkesztéséhez szükséges programozói tudás minimális szintű ismerete mellett is - lehetővé teszi számunkra egy igényes oldal összeállítását (pl.: Xara Webstyle). Manapság azonban a legtöbb képszerkesztő program rendelkezik már azzal a képességgel, hogy elkészített grafikai tervünket Internet-oldalba szerkesztve (Hiper Text Markup Language - HTML programnyelvbe 'ágyazva'), közvetlen Internet felhasználáshoz optimalizálva mentse el (pl.: Adobe Photoshop). Az Internet-oldalt alkotó és felépítő grafikai egységekkel, illetve az információt hordozó képi és írott elemekkel a megjelenítés eszközén (TV, monitor, LCD képernyő, projector) keresztül kerülünk vizuális kapcsolatba. Ez a fizikai környezet (a hardver) korlátokat hordoz magában, törvényszerűségeket szab és bizonyos keretek közé szorítja a grafikai elemek megjelenítését, így nagyban rányomja bélyegét alkalmazásukra is. Diplomamunkámban összefoglalóan Internet-grafika cím alatt kívánok foglalkozni az Internet-oldalakat felépítő, az azokon megjelenő információhordozó, szemléltető vagy díszítő képi megjelenítési elemek és grafikai egységek, fajtáival, céljaival, feladataival, továbbá - az Internet egyedi tulajdonságaiból és a megjelenítés fizikai környezetének korlátaiból adódó - alkalmazási sajátosságaival, jellemvonásaival és törvényszerűségeivel. A grafika eme speciális ágának és felhasználási területének elméleti áttekintését és rendszerezését tűztem ki célul munkámnak. Tapasztalataim szerint a téma szakirodalma ma még hiányos, szinte alig létezik; mindössze a célirányosan kifejlesztett programok és grafikai alkalmazások kezelési útmutatói foglalkoznak vele, vagy a felhasználó, mint problémakör találkozik egyes alapkérdéseivel munkája során. Az Internet grafika azonban egyre jelentősebb szerepet kap napjainkban és ez csak tovább fokozódik a megjelenítés fizikai környezetének rohamos fejlődésével, és az Internet kapcsolat létesítésére is alkalmas, hordozható (mobil) multimédiás eszközök, egyre szélesebb körű elterjedésével. Ezért úgy gondolom a téma megérdemli, hogy részletesen foglalkozzunk vele, és behatóan tanulmányozzuk. Mivel a számítástechnika, az Internet és a számítógépes grafika rohamosan fejlődik, így a hozzájuk tartozó szaknyelv is napról-napra újabb és újabb fogalmakkal lesz gazdagabb. Az új számítástechnikai szakszavak leggyakrabban angol nyelven jelennek meg és kerülnek be a köztudatba, ezért diplomamunkám során én sem mellőzhetem azok használatát. Gyakran egyes kifejezések magyar megfelelőjének megjelenése, vagy kialakulása igen lassú folyamat, ezért több esetben az angol terminológiát veszi át a magyar szakmai élet is. Ahol lehetőség van rá - és már létezik - ott az angol szavakat magyar megfelelőikkel együtt fogom szerepeltetni a könnyebb megértés érdekében.