Németh Nándor: Szemléltetés a matematikában (bevezető)

 

Szemléletesség és matematika. E két fogalom látszólag ellentéte egymásnak, valójában a szemléletesség teszi teljessé a matematika oktatását. A matematika tanulása nagyon gyakran ütközik nehézségekbe, életidegen, elvont megközelítése miatt. Hogyan lehetne ezen változtatni? Hogyan lehetne a matematikát a gyerekekkel megszerettetni? Mit kellene tenni annak érdekében, hogy a tanuló legalább olyan szívesen üljön be egy matematika órára, mint egy környezetismeretre vagy egy földrajzra? Érdekessé, izgalmassá kell tenni az órákat. A matematika adta lehetőségek közül ezt a célt szemléltetéssel lehetséges elérni vagy legalább megközelíteni. A szemléletesség azonban más lehetőségeket is tartogat a matematika számára. Általa a nehéz fogalmak könnyebben érthetővé, a eljárások egyszerűbbé, a feladatok „kellemesebbé” válnak. A könnyebb, életközelibb feladatok lelkesedést váltanak ki, ami szintén jó hatással van a tantárgy körül kialakuló légkörre. A szemléltetés, mint módszer mára általánosan elismertté vált és kialakult egy gyakorlat, ahogy és amennyit az általános oktatásban szemléltetni „illik”. Szakdolgozatom célja, hogy átfogó képet alkosson a szemléletességről, ismertesse fiziológiai, pszichológiai és didaktikai hátterét, beszámoljon a matematikában elfoglalt helyéről, bemutasson szokványosabb és néhány érdekes, kevésbé ismert példát.